Marzenie [synonimy]

  • Sen.
  • Rozmyślanie.
  • Pragnienie.
  • Fantazja.
  • Wyobraźnia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]