Iżby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
iżby spójnik podrzędny celu Nauczyciel poprosił uczniów, iżby zabrali wszystkie podręczniki.