Jak dawniej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak dawniej przysłówek Znowu sala wygląda jak dawniej.