Jak gdyby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak gdyby przysłówek Poruszał się, jak gdyby był tu pierwszy raz.