Jakikolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakikolwiek zaimek przymiotny nieokreślony Zrób jakikolwiek znak, by to potwierdzić.