Jakoś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakoś zaimek przymiotny nieokreślony Do wszystkich uczniów można jakoś trafić.