Jako tako [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jako tako przysłówek Po wyczerpującym zabiegu przyszedł jako tako do siebie.