Jak poprzednio [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak poprzednio przysłówek Musimy postąpić tak, jak poprzednio.