Jeden raz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jeden raz przysłówek Tylko jeden raz wrzuciła piłkę do kosza.