Jednak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jednak spójnik przeciwstawny Męczy go, a jednak się nie denerwuje.