Jedynie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jedynie partykuła ograniczająca Zwracał się jedynie do dzieci.