Jutro [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jutro przysłówek Jutro (nazajutrz) na pewno wyjeżdżamy.
rzeczownik Myślał o jutrze (dniu następnym)