„Jądro ciemności” Josepha Conrada [symbolika i człowiek]

„”Jądro ciemności” można interpretować w perspektywie symbolicznej, w następujących aspektach:

  • wieloznaczność samego tytułu,
  • symboliczne obrazowanie Afryki,
  • opisywanie doświadczeń człowieka,
  • brak możliwości pełnego przedstawienia go,przy całym bogactwie języka,
  • trudność scharakteryzowania świata, w którym znajduje się człowiek,
  • niemożność wyrażenia dręczących go dylematów moralnych.

Utwór stanowi rodzaj psychologicznej wiwisekcji i  prowokuje do stawiania następujących pytań o człowieka, traktując wyprawę w głąb Afryki jako wyprawę w głąb człowieka:

  • czy prawda o człowieku jest możliwa do poznanie?
  • czy poznanie niektórych faktów to porażka czy zwycięstwo?
  • czy naprawdę można dotrzeć do jądra prawdy?