Jasne

Kaj i Gerda nie byli ani bratem, ani siostrą, tylko rodzeństwem.