Jednakowy [synonimy]

  • Jednaki.
  • Nieodrodny.
  • Taki sam.
  • Podobny.
  • Równorzędny.
  • Jednolity.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]