Jednocześnie [synonimy]

  • Równocześnie.
  • Razem.
  • Za jednym zamachem.
  • Przy jednym ogniu.
  • Wspólnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]