Jednolity [synonimy]

  • Jednoraki.
  • Czysty.
  • Bez domieszki.
  • Jednakowy.
  • Jednorodny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]