Jednostka [synonimy]

  • Sztuka.
  • Miara.
  • Egzemplarz.
  • Numer.
  • Porcja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]