Jedyny [synonimy]

  • Wyłączny.
  • Cały.
  • Niepowtarzalny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]