Język utworu poetyckiego

  • Język utworu poetyckiego różni się od języka potocznego.
  • Służy nie tylko rozpatrywaniu i przekazywaniu myśli, lecz wywołuje uczucia i pobudza wyobraźnię.
  • Język utworu zawiera obrazowość i ekspresywność.
  • Ta obrazowość polega na doborze wyrazów i środków artystycznych, aby czytelnik w swej wyobraźni mógł odtworzyć  przedmioty, osoby i zjawiska.
  • Ekspresywność polega na użyciu takich środków językowych, które wywołują uczucia, nastroje stany duchowe, a także emocje.
  • Są to przede wszystkim przenośnie/metafory, epitety, porównania, uosobienia, harmonia naśladowcza.