Język żywy

  • Język żywy to taki, którym posługuje się dany naród.
  • Rozwija się i doskonali wraz z pokoleniami.
  • Zastosowanie znajduje tu przysłowie: „Język żyje, dopóki żyje naród, który się nim posługuje” lub mówiony odwrotnie „Naród żyje, dopóki jego język żyje”.