Justitia [mitologia]

  • Personifikacja Sprawiedliwości, utożsamiana z Temidą.
  • Wg mitu Justitia mieszkała na ziemi w czasach, gdy ludzkość żyła uczciwie i kierowała sprawiedliwością.
  • Później, kiedy skończył się  złoty wiek, a w sercach ludzi zalęgła się zbrodnia i nienawiść Justitia uciekła na niebo i stała się gwiazdozbiorem Panna (Virgo).

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły