Kalendarium dziejów Buska-Zdroju

Najważniejsze Wydarzenia
Rok Krótki opis
1166 Pierwsza wzmianka o Busku: bulla papieska i zapis w kronice diecezji krakowskiej mówią o miejscowości „Bugsk” i kościele

 

1241 – 1818 Miasto własnością klasztoru norbertanek na mocy testamentu Dersława
1252 Najstarsza wzmianka o buskich solankach, Bolesław Wstydliwy nadaje klasztorowi immunitet skarbowy i prawo ważenia soli

 

1287 Książę Leszek Czarny nadaje prawa miejskie – magdeburskie

 

1347 Jan z Buska zostaje sekretarzem, a w 1360 r. podkanclerzem króla Kazimierza Wielkiego

 

1389- 1394 Król Władysław Jagiełło czterokrotnie gościł w Busku
1393 Przebywająca u norbertanek królowa Jadwiga brała kąpiele solankowe

 

1410 Dwór królewski kupował w Busku konie i bydło
1412 Król Władysław Jagiełło nadał mieszczanom przywilej cotygodniowego targu i dwóch jarmarków rocznie

 

1415-1416 Król Jagiełło połączył klasztory i majątki norbertanek z Ibramowic, Zwierzyńca ,Krzyżanowic i sprowadził je do Buska
1470 Budowa nowego kościoła, Jan Długosz ofiarował buskiemu klasztorowi dwie wsie (Słuszów i Kostirę)
1504 Aleksander Jagiellończyk uwalnia mieszkańców Buska od obowiązku dostarczania podwód
1592 Złupienie miasta przez szlachtę udającą się na wojnę z innowiercami
1661 W mieście panuje wielka zaraza

 

1720 – 1730 Budowa murowanego klasztoru przez Kacpra Bażanka
1776 Odkrycie źródeł solankowych

 

1781 Pierwszy badacz buskiej solanki Jan Filip Carosi opublikował opis geologiczny wypływów solanki w Busku

 

1794 Komisja Dobrego Porządku założyła w mieście pierwszy park o powierzchni 20 mórg
1795 Busko w zaborze austriackim

 

1808 Magister medycyny Winterfeld z Pińczowa zbadał miejscowe wody pod kątem przydatności w lecznictwie

 

1809 Busko zostaje włączone do Księstwa Warszawskiego

 

1815 Busko w Królestwie Polskim

 

1820 Pożar miasta(23 sierpnia), który w znacznym stopniu zniszczył miasto

 

1828 Oficjalne otwarcie uzdrowiska, pierwsza lista kuracjuszy

 

1836 Oddanie do użytku Łazienek Marconiego
1869 Utrata praw miejskich
1882 Epidemia cholery w Busku
1916 Przywrócenie praw miejskich
1927 Przywrócenie nazwy Busko (z rosyjskiej Busk)
1928 Oddanie do użytku elektrowni w Zakładzie Zdrojowym, a następnie wybudowanie linii do centrum miasta
1939 9 września bitwa 22 Dywizji Piechoty Górskiej z oddziałami niemieckimi pod Broniną (poległo 200 żołnierzy WP)

 

1939-1945 Okupacja niemiecka, getto, działalność partyzancka, duże zniszczenia
1966 Pierwsze miejsce w konkursie na najładniejsze krajowe uzdrowisko
1977 Zwycięstwo Buska w ogólnopolskim konkursie „Bank Miasta 440”
1987 Obchody 700-lecia nadania praw miejskich
1997 Odwiedziny Buska przez ówczesnego Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego
2007 Zakończenie modernizacji ośrodka kultury oraz rozbudowy Parku „Zdrojowego” i rozpoczęcie budowy Parku „Zdrojowy II”