Kant Immanuel

Immanuel Kant

(22. o4. 1724, Królewiec, obecnie Kaliningrad – 12.02. 1804, Kaliningrad)

Filozof niemiecki, wszechstronnie wykształcony, profesor uniwersytetu w Królewcu,wykładowca i wychowawca, przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.

Poddawał krytycznej ocenie wszystkie osiągnięcia nauki. Wyznawał zasadę, że  pełne człowieczeństwo wiąże się z dążeniem do wybranych ideałów.

Autor rozpraw przyrodniczych, omawiających aktualne wydarzenia, a także polemik z innymi filozofami oraz wielu dzieł filozoficznych.

W dziele „Krytyka czystego rozumu” rozważał m.in. warunki i możliwości ludzkiego poznania.