Pamflet

Pamflet – utwór demaskatorski, ośmieszający jakieś zjawisko, grupę społeczną, niekiedy instytucję lub konkretną osobę. Niejednorodny gatunkowo, może przybierać różne formy, począwszy od epigramatu poprzez komedię aż po powieść, w publicystyce  – od reportażu przez recenzję po felieton.

Często wykorzystuje parodię,m przesadę, przejaskrawienie i karykaturę.

Istotą pamfletu jest jednostronność, nie rozważa się w nim racji i argumentów atakowanej, ośmieszanej osoby. Niekiedy pamflet ujawnia agresywną postawę piszącego.

Bywa podporządkowany precyzyjnej logice, częściej jednak rządzą nim emocje.

Zwykle jest znacznie ostrzejszy od satyry, która zazwyczaj posługuje się uogólnieniami i nie piętnuje konkretnych osób.