Kara [wyrazy przeciwstawne]

  • Kara,  środek represyjny, wychowawczy, nagana, więzienie, odosobnienie.
  • Przeciwstawne:
    • nagroda,
    • pochwała.