Karalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Karalny, podlegający karze, pociągający za sobą karę.
  • Przeciwstawne:
    • niekaralny.