Kasyda

  • Kasyda – klasyczny gatunek poezji arabskiej.
  • Powstały w okresie przedmuzułmańskim.
  • Popularny wśród wielu narodów Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
  • Poemat sławiący lub potępiający ród, plemię lub konkretną osobę.
  • Ma budowę zbliżoną do gazeli, ale różni się tematycznie.
  • Składa się z 3 części: lirycznej, opisowej i pochwalnej (albo szyderczej, satyrycznej).
  • Zakończony często maksymą moralną lub filozoficzną.