Katastrofizm

  • Katastrofizm – typ świadomości, która pojawiła się w literaturze, publicystyce i teorii kultury na przełomie XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym.
  • T treścią katastrofizmu stało się przewidywanie  bliskiej i nieuchronnej zagłady, wszystkiego wokół, a szczególnie tradycyjnym wartościom kultury europejskiej.
  • Jedna z ciekawszych artystycznie i filozoficznie tendencji literackich.
  • Ma swe korzenie w procesach historycznych, filozofii i Biblii. (Apokalipsa św. Jana).