Każdy inny

Moje odczucia na temat szkoły różnią się, mam siostrę i brata.