Uprzedzenia

Nie cieszę się na powrót do szkoły, bo matematyki ma mnie uczyć pani (tu wpisane nazwisko!).