Kilkudniowy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkudniowy przymiotnik Wybrali się na kilkudniową eskapadę.