Klasycyzm w sztuce oświecenia

 • Klasycyzm w sztuce oświecenia odwoływał się do idei reprezentowanych przez sztukę antycznego Rzymu, powagi, dostojeństwa, prostoty.
 • Współczesnym osobistościom artyści nadawali rysy heroiczne, portretując ich jak bohaterów na wzór starożytnych Rzymian, przedstawiając w patetycznych pozach, ubierając w rzymskie stroje (tuniki), przedstawiając wydarzenia w sposób monumentalny, spektakularny.
 • Sztuce klasycyzmu przełomu XVIII i XIX wieku patronowały zasady podniosłości, powagi, prostoty i jasności.

Cechy charakterystyczne stylu klasycystycznego

ARCHITEKTURA

 • kolumny w budownictwie świeckim i kościelnym,
 • budynki na planach koła i kwadratu,
 • zespoły architektoniczne z wielkimi placami,
 • nowe typy budynków: szkoły, teatry, domy handlowe,
 • uporządkowane geometrycznie parki.

SZTUKI PLASTYCZNE

 • Tematyka mitologiczna i historyczna.
 • Portrety,
 • kompozycje proporcjonalne i przejrzyste,
 • miniaturowe malarstwo,
 • dokładność.