Klasycyzm w sztuce oświecenia

Klasycyzm w sztuce oświecenia odwoływał się do idei reprezentowanych przez sztukę antycznego Rzymu, powagi, dostojeństwa, prostoty. Współczesnym osobistościom artyści nadawali rysy heroiczne, portretując ich jak bohaterów na wzór starożytnych Rzymian, przedstawiając w patetycznych pozach, ubierając w rzymskie stroje (tuniki), przedstawiając wydarzenia w sposób monumentalny, spektakularny. Sztuce klasycyzmu przełomu XVIII i XIX wieku patronowały zasady podniosłości, powagi, prostoty i jasności.