Rewolucja naukowa w wieku XVII

Wiek XVII postrzega się jako czas rewolucji naukowej polegającej na zwrocie ku badaniom i doświadczeniom. Pionierami byli wówczas astronomowie, artyści tamtych czasów pokazywali ich z przyrządami astronomicznymi, na tle nieba lub jako studiujących (przeglądających) uczone księgi.

Symbol „Księgi” jest stary jak cywilizacja śródziemnomorska, same księgi darzono szczególnym uwielbieniem i czcią, uważano je bowiem za symbol cywilizacji, szczególnie te święte  np. Biblię czy Koran.