Kleopatra [mitologia]

  • Córka Boreasza i Orejtyi.
  • Żona króla Fineusa, matka 2 synów.
  • Kiedy Fineus ożenił się po raz drugi, za namową żony, wtrącił Kleopatrę  do więzienia, a synów kazał oślepić.
  • Według jednej z wersji mitu przyszli im z pomocą Argonauci.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.