Klituś-bajduś

Niektórzy nauczyciele to wielcy nudyści.