Kolega [synonimy]

  • Kumpel.
  • Towarzysz.
  • Znajomy.
  • Kompan.
  • Przyjaciel.
  • Kamrat.
  • Kumoter.
  • Kum.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]