Kolejność [synonimy]

  • Na przemian.
  • Chronologia.
  • Kolej.
  • Klasyfikacja.
  • Ład.
  • Porządek.
  • Liczba porządkowa.
  • Numer.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]