Kolor [synonimy]

  • Barwa.
  • Odcień.
  • Koloryt.
  • Barwistość.
  • Wielobarwność.
  • Różnobarwność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]