Kolos [synonimy]

  • Olbrzym.
  • Gigant.
  • Landara.
  • Kobyła.
  • Tasiemiec.
  • Kolubryna.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]