Kolektywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Kolektywny, oparty na zbiorowej pracy, działaniu, zespołowy, zbiorowy, wspólny.
  • Przeciwstawne:
    • indywidualny.