Kolejny [wyrazy przeciwstawne]

  • Kolejny, występujący w porządku następczym, jeden po drugim, następny.
  • Przeciwstawne:
    • poprzedni,
    • wczesniejszy.