Kolidować [wyrazy przeciwstawne]

  • Kolidować, być w kolizji, sprzeczności, nie zgadzać się wzajemnie.
  • Przeciwstawne:
    • współgrać,
    • być zgodnym.