Kolumna z figurą Matki Bożej Niepokalanej w Sandomierzu

Na sandomierskim Rynku, od strony wschodniej tuż koło ratusza figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1776 roku. Ustawiona została na  pamiątkę misji świętej w 1770 roku. Figura stoi na wysokim cokole, kolumna jest późnobarokowa,  sam posąg Matki Boskiej z kamienia.