Końcówki deklinacji nijakiej rzeczowników

Przegląd końcówej deklinacji nijakiej:

Przypadek Liczba
pojedyncza mnoga
Mianownik -o, -e, -ę -a
Dopełniacz -a -Ø, -i, -y
Celownik -u -om
Biernik -o, -e, -ę -a
Narzędnik -em -ami
Miejscownik -e, -u -ach
Wołacz -o, -e, -ę -a