Koneczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Konieczny, niemożliwy do uniknięcia, bezwzględnie potrzebny, nieuchronny, nieodzowny, niezbędny, przymusowy.
  • Przeciwstawne:
    • nekonieczny,
    • zbędny.