Koniec [wyrazy przeciwstawne]

  • Koniec, punkt, linia, płaszczyzna ograniczająca, kończąca coś, brzeg, kant, kraniec, czubek, ostatek, zakończenie.
  • Przeciwstawne:
    • początek,
    • wstęp.