Konkretny powód

Poeci Młodej Polski nie mieli konkretnych powodów do życia.