Rys twórczości

Pięknym rysem twórczości Kraszewskiego jest miłość do wieśniaczek.