Wyczyn

Stary Boryna musiał całe pole obsiać własnym nasieniem.